• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

تقدیر از آقای رستمی روابط عمومی برتر شهرستان

در جریان جلسه گروه مدیریت از اقای رستمی روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالوس و کلاردشت که در روز روابط عمومی به عنوان روابط عمومی برتر شهرستان معرفی شده بود تقدیر گردید.

مرداد 10 1395