• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

Blog

آموزش تغذيه سالم براى دانش آموزان و معلمان وبرگزارى صبحانه سالم

آموزش تغذيه سالم براى دانش آموزان و معلمان وبرگزارى صبحانه سالم درحياط  مدرسه ابتدايى دخترانه شاهد و جشنواره غذا و نمايشگاه نقاشى در مدرسه رقيه عاملى به مناسبت هفته سلامت توسط خانم صيادی نژاد

2/2/97

ارديبهشت 04 1397

پایگاه اطلاع رسانی و ارائه خدمات سلامت

پایگاه اطلاع رسانی و ارائه خدمات سلامت و ویزیت پزشک و مشاوره تغذیه و سلامت روان و غربالگری دیابت و فشار خون وتوزیع رسانه

بمناسبت هفته سلامت 97/2/2

 

ارديبهشت 04 1397