• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

Blog

آموزش #خود_مراقبتی در سلامت روان در راستای شعار #هفته_سلامت

آموزش #خود_مراقبتی در سلامت روان در راستای شعار #هفته_سلامت در آموزشگاه مصطفی قلی،توسط خانم کیاکجوری کارشناس سلامت روان 4/2/97

شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس

ارديبهشت 05 1397

برگزاری جلسه آموزشی و جشنواره غذای سالم

برگزاری جلسه آموزشی و جشنواره غذای سالم در مدرسه شهید خسروبابایی و مدرسه بعثت در راستای هفته سلامت توسط کارشناس تغذیه خانم صادقی و خانم شاه بهرامی

4/2/97

شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس

ارديبهشت 05 1397