• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

Blog

ارزیابی سلامت کارکنان فرمانداری و اعضای کارگروه سلامت شهرستان

در خلال برگزاری جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان چالوس ، ارزیابی سلامت کارکنان فرمانداری و اعضای کارگروه سلامت شهرستان و اندازه گیری قند خون ، فشار خون و تن سنجی نیز انجام شد.

 

 

 

 

 

آبان 30 1397

جلسه کار گروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان چالوس

در تاریخ 29 آّبان جلسه کار گروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان راس ساعت 8 صبح در سالن اجتماعات فرمانداری چالوس با دستور کار بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت و خودمراقبتی سازمانی و ... برگزار شد.

آبان 30 1397