• تماس با ما: 01152221462
 • Info@hcch.ir

ارتباط سالم زوجین وتحکیم بنیاد خانواده

تعریف ازدواج

 • ازدواج: پیوند دو شخصیت است با حفظ ارتباط نسبی استقلال زن و شوهر، برای همکاری متقابل، نه از بین بردن یک شخصیت برای تکمیل خواسته های دیگری
 • ازدواج، قرارداد رسمی، برای پذیرش یک تعهد متقابل برای زندگی خانوادگی است که فرد در خط سیر معین و مشخصی از زندگی قرار می گیرد. با روشن شدن نقش ها و وظایف.

ازدواج عملی ست بسیار پر اهمیت که احتیاج به روح و جسم سالم، فداکاری، قدرت، خلاقیت، صرف، نیرو، شجاعت، اندیشه و توانایی دارد.

احترام –اعتماد-صمیمیت

 • احترام :
 • احترام گذاشتن به همسر و پذیرفتن او با تمام توانایی ها و ضعیف هایش برای ازدواج سالم است.
 • احترام به همسر پذیرش نامشروط رفتار او نیست.
 • احترام به معنی موافقت شما با عقاید و کارهای همسرتان نیست بلکه توجه احترام آمیز و مهربانانه به اوست.
 • احترام به نوعی عدم تحقیر همسرتان خصوصاً در مقابل بچه ها، خانواده و ... است.
 • احترام یعنی از توانایی های همسرتان آگاه باشید و به آن ها بها بدهید و با بهره گیری از آن ها به همسرتان کمک کنید تا با مشکلات، مقابله و آن ها را حل کنند.

نکته: رابطه زناشویی زمانی بهتر عمل می کند که بر الگوی پذیرش و تغییر قرار گرفته باشد

اعتماد:

 • q اعتماد یک مؤلفه اساسی در رابطه است.
 • q اعتماد فقط مسأله داشتن رابطه ای خارج از رابطه زناشویی نیست.
 • q اصل اعتماد باور این مطلب است که همسرتان به شما توجه دارد و در قلب و ذهنش بیشترین دلبستگی را به شما دارد.
 • q در یک رابطه زناشویی مطمئن اینست که نیت همسرتان، تقویت سلامت شما و رابطه تان است و در این رابطه هیچکدام قصد اذیت و آزار و صدمه زدن بهم را ندارند.

صمیمیت:

 • یک مؤلفه و عنصر سازنده مهم در صمیمیت هیجانی، ابراز آزادانه احساسات، تفکرات، ادراکات و تمایلات است. که احساسات مثبت و منفی را در بر میگیرد.
 • صمیمیت جنسی و هیجانی، احساسات خاصی را به وجود می آورد که رابطه مطمئن و محترمانه شما را تقویت می کند.
 • صمیمیت هیجانی، موجب پرورش ارتباط و صمیمیت جنسی، موجب تقویت پیوند زناشویی شما می شود.
 • صمیمیت به معنای از دست دادن مفهوم خود نیست. صمیمیت به معنای از بین رفتن مرزها نمی باشد.
 • صمیمیت داوطلبانه و متقابل است.
 • صمیمیت بر تحسین موفقیت ها و کامیابی ها و هم بر حمایت یکدیگر در تجربیات ناراحت کننده و دردناک تأکیید می کند.

اصول ارتباط سالم بین زوجین

 • * احترام
 • * پذیرش
 • * مسوولیت
 • *حساس امنیت
 • * اعتماد
 • * رازداری
 • * درک و فهم (همدلی)

*حساسیت نسبت به علایق و نیازهای طرف متقابل

آسیب های رابطه زوجین

1-انتقاد کردن

 • انتقاد پایه یادگیری بیشتر و رشد است.
 • از طریق اظهار نظرهای که از همسر، دوستان، خانواده، معلمان با بچه ها ، همسایه ها، درمانگران و حتی غریبه ها چیزهای بسیار زیادی می آموزیم
 • انتقاد سازنده و درست جهت بهبود ارتباط می باشد و ارزشمند است.

2-سرزنش دیگری و موجه جلوه دادن خود

مثال: - ما گم شدیم، چون تو مسیر درست را بلد نبودی

- حساب ما در بانک بی اعتبار شد، چون تو چک بی محل کشیدی

* سرزنش همیشه بد است. چه برسد که اگر همسرتان را برای کاری که انجام نداده و یا بابت موضوعی که تحت مسوولیت شما بوده سرزنش کنید.

-مسوولیت کار خود پذیرفتن بهترین روش برای عدم سرزنشگری است

-تلاش برای اجتناب از سرزنش همسر ممکن است جلوه ای از سرزنش کردن خود را به خود بگیرد.

مثال: من مسوولیت کامل این اتفاق را می پذیرم. اشتباه خودم بود. چون با تو خیلی خوب رفتار کردم

-گاهی سرزنش دیگری و موجه جلوه دادن خود.

مثال: اشتباه تو بود که ما گم شدیم. من خواستم نقشه بیاورم

3-سیم جیم کردن همسر:

 • کجا بودی؟ با چه کسی بودی؟ چرا دیر کردی؟ تلفنی با چه کسی صحبت کردی؟
 • همسرتان را سوال پیچ نکنید. به ویژه درباره خانواده، دوستان یا همکاران.
 • سوال پیچ کردن به معنی عدم اعتماد، مداخله یا کنترل افراطی همسرتان است.
 • به جای سوال کردن چه کنیم؟ به حریم شخصی همسرتان احترام بگذارید. به جای گفتن کجا بودی؟ با چه کسی بود؟ می توانید بیان کنید. خوبی؟ خوش گذشت، نگرانت شدم دیر کردی. خوشحالم که زود اومدی

 

4-یکی دانستن فرد با رفتارش:

 • در واقع بیان اظهار نظرهای کلی درباره فرد است در حالی که در واقع درباره ویژگی یا رفتاری خاص صحبت می کنید.
 • مثال: آقای ؟ بی ملاحظه است---حمله به شخصیت ؟   است.
 • ولی اگر گفته می شد ؟ بدون من رفت و این رفتار یا این عمل بی ملاحظگی است.
 • در واقع حمله به رفتار است نه به شخص

استفاده از اصطلاحات مبهم: -5

 • استفاده از بیانات مبهم ، به ویژه اگر منفی باشد ، اشخاص را از هم دور می کند .
 • امثال: علی به همسرش مریم می گوید: من زنی می خواهم که حمایت کننده باشد. ولی واضح و شفاف مفهوم حمایت را بیان نمی کند.حمایت معنی شود
 • 7-دستور دادن:
 • آیا شما نیز گاهی با همسرتان مثل گروه بان ارتش رفتار می کنید و دستور می دهید و توقع اطاعت دارید.
 • مثال: به کمد من دست نزن * به موبایل من دست نزن
 • تلویزیون را خاموش کن *تلفن را قطع کن
 • نکته: درخواست کردن بهتر از گفتن و خواهش کردن خیلی بهتراز دستور دادن است.

کلمات: لطفاً، خواهش می کنم، متشکرم، بفرمایید برای روزهای شاد و با هم بودن است نه برای روزهای اختلاف و طلاق

8-بدگویی از همسر نزد دیگران:

 • بدگویی از همسرتان نزد دیگران بذرهای اختلاف بین شما و همسرتان را تقویت می کند. اگر با همسرتان مشکل دارید، مشکل را با خود او حل کنید.

به همسرتان بگویید چه مشکل یا مسئله ای با او دارید و دوست دارید چه تغییراتی صورت بگیرد. چه تغییراتی صورت بگیرد نه اینکه او تغییر کنند

9-تلافی کردن:

 • اگر احساس کنید همسرتان به شما بد کرده است و ناامید ، ناراحت و عصبانی و آزرده هستید آیا تلافی می کنید؟
 • آیا دردل می گویید تلافی اش را سرش خواهم آورد.
 • آیا فکر حل مساله هستید.
 • افرادی که در فکر انتقام هستید قدرت و عزت نفس پایینی دارند.
 • افراد جراتمند واضح و شفاف حل مساله می کنند.

10-مراقبت افراطی:

 • مثال : -من می دانم چه چیزی برای تو بهتر است.
 • -این کار را به من واگذار کن، من خودم به همه چیز رسیدگی می کنم.
 • برخی افراد از اینکه مورد مراقبت و حمایت قرار بگیرند، لذت می برند.
 • برخی افراد از اینکه دیگران به جای ما تصمیم می گیرند، احساس آرامش می کنند.
 • ولی بیشتر اوقات چنین نیست.
 • وقتی زیاد نقش حامی را به خود بگیرید، همسرتان را تحقیر می کنید و این تاثیر را به وجود می آورید که او قادر به مراقبت از خودش نیست.
 • 11- حرف زدن به جای همسر:
 • این که به دیگران بگویید همسرتان چه می خواهد ، چه فکر می کند، یا چه دوست دارد در حالی که خودش حضور دارد، می تواند ناراحت کننده باشد.
 • صحبت کردن به جای همسرتان حتی وقتی او حضور ندارد نیز می تواند مشکل ساز باشد.

12-تصمیم گیری یک جانبه:

 • شما هر روز صدها تصمیم می گیرید، به جای کفش مشکی، قهوه ای بپوشید یا ناهار خود را به جای اینکه پشت میزتان بخورید، با کارفرمایتان بخورید، ولی برخی تصمیم ها در همسرتان تاثیر منفی می گذارد.
 • همیشه همسرتان را از هرگونه تغییر مهمی که می خواهید به وجود بیاورید آماده کنید، حتی اگر بطور مستقیم در او و زندگی اش تاثیر نگذارد.

با هم فکری همسرتان به او حس اعتماد، احترام و صمیمیت انتقال می یابد

13-پیش بینی های منفی:

گهگاهی می شنویم که «می دانم که او می خواهد مرا ترک کند»

 • یا می دانم که فقط منتظر است پول ، یا ملکی را به هم بزند و از من طلاق بگیرد.
 • بدبینی و ناامیدی به یقین شما را در مسیری قرار می دهد که به ارتباطتان پایان خواهد داد.

14-ذهن خوانی:

 • همه افراد تا حدودی ذهن خوانی می کنند به احتمال زیاد شما درباره ی معنای رفتار همسرتان یا آنچه می خواهد، احساسی که دارد یا برنامه های پیش رویش، فرضیه سازی و تعبیر و تفسیرهایی می کنید.
 • فرضیه سازی نکنید، پیش فرض های معنی باعث آشفتگی درونی می شود و هورمون هایی که در بدن ترشح می شود دچار اختلال می شود.
 • قبل از اینکه از همسرتان ناراحت شوید یا احساسات و حقوقش را زیر پا بگذارید، موضوع را با او در میان بگذارید.
 • دو خطای ذهن خوانی وجود دارد:
 • الف) خواندن ذهن همسرتان
  • مثال: بدیهی است که نمی توانی مرا تحمل کنی
 • ب)فرض می کنید همسرتان ذهن شما را بخواند

مثال: خیال کردم می دانی من ناراحت هستم

15-اجازه دادن به عوامل بیرونی:

 • مداخله عوامل بیرونی ممنوع است. بدست اقوام ، دوستان یا همکاران
 • هرفردی (شاغل) یک زندگی درخانه و یک زندگی در بیرون از خانه دارد. در نظر گرفتن موقعیت و شرایط با ایجاد حد و مرز.
 • -فهرستی از مداخله ها یا مزاحمت هایی که تصور می کنید زمان با هم بودنتان را خراب می کند، تهیه کنید.

ببینید در مورد هر یک از آن ها چه کارهایی می توانید انجام دهید.

 

 

 

 

 

تهیه وتنظیم :

کارشناس برنامه جوانان باهمکاری واحدسلامت روان

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چالوس

مرداد 12 1398

"تحکیم حقوق سالمندان"

"تحکیم حقوق سالمندان"

فضاهای بیرونی و بناهای عمومی علاوه بر اینکه بر تحرک ، استقلال و کیفیت زندگی سالمندان بیشترین  تاثیر را دارند، بر توانایی و چگونگی پیر شدن آنها نیز تاثیر میگذارد.

موضوعی که در همه شهرها مکررا" به آن اشاره شده کیفیت زندگی، دسترسی به امکانات و ایمنی است.

 • محیط پاکیزه و مناسب:

زیبایی محوطه طبیعی شهری ویژگی است که بسیاری از افراد ناخود آگاه به عنوان ویژگی دوستدار سالمند از آن نام میبرند . سکوت و آرامش در محیط ، نظافت شهر، امکان تردد راحت از خصوصیات شهر دوستدار سالمند است

 • اهمیت فضای سبز:

ایجاد فضای سبز یکی از ویژگیهایی است که اغلب برای دوستدار سالمند شدن از آن نام میبرند اما در بسیاری از شهرها محدودیتهای موجود در شهر مانع  استفاده سالمندان از فضای سبز میشود . گاهی  به آنها رسیدگی نشده و تبدیل به زباله دانی میشود. در بعضی جاها پارکها به مکانی نا امن تبدیل شده اند. نبودن  صندلی و دستشویی به اندازه  کافی و نبودن سرپناه در فضاهای سبز نیز از مشکلات موجود است.

 • مکانی برای استراحت:

یکی دیگر از ویژگیهای ضرری شهر دوستدار سالمند، در دسترس بودن مکانی برای نشستن سالمندان است. مثلا پیاده روی بدون استراحتگاه ، برای سالمندان دشوار است.

 • پیاده روی دوستدار سالمند:

وضعیت پیاده روها بر میزان توانایی سالمندان برای پیاده روی در محله اثر بسزایی دارد. پیاده روهای باریک ، ناهموار، غیر همسطح ، شلوغ و یا جدولهای بلند ، موانعی برای پیاده روی سالمندان تلقی میگردد و شرایط جوی نامطلوب ممکن است مشکلات سالمندان را در استفاده  از پیاده رو بیشتر کند. بعد از بارش برف، خطر سرخوردن و سقوط مطرح است. پیاده روی دوستدار سالمند باید ویژگیهای زیر را داشته باشد:

 • سطوح مسطح غیر هموار و غیر لغزنده
 • عریض و مناسب برای عبور ویلچر
 • جداول کوتاه که بتدریج کوتاهتر شده تا با سطح خیابان هم سطح گردد.
 • رفع سد معابر توسط فروشندگان دوره گرد، ماشینهای پارک شده و درختان مزاحم
 • اولویت تردد برای عابران پیاده
 • ایمنی گذرگاه عابر پیاده

عبور ایمن از عرض خیابان مشکلی است که بسیاری از سالمندان مطرح کرده اند برخی از اصلاحات وضعیت خیابانها  برای عبور سالمندان شامل، نصب چراغهای راهنمایی درگذرگاه عابر پیاده، نصب نوارهایی روی گذرگاه که مانع سر خوردن میشود . ساخت تونل و پل هوایی، نصب چراغ راهنمایی با شمارش معکوس و قابل رویت و پیامهای شنیداری می باشند.

اتومبیل ها و ترافیک جاده ای در اکثر شهرها  موانعی را هم برای عابران پیاده سالمند و هم رانندگان ایجاد میکند. مشکل رایج دیگر ، عدم رعایت پیامهای ترافیکی و نیز حق تقدم عابران پیاده توسط رانندگان است.

 • قابلیت دسترسی:

تصور مردم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این است که شهر آنها برای سالمندان طراحی نشده است.

نردبانهای سیمانی ، فقدان سطح شیب دار از مشکلات تردد سالمندان است و مهندسان و طراحان شهرسازی باید برای این موارد آموزش ببینند.

 • محیط ایمن:

احساس امنیت در محیط زندگی گویا اشتیاق افراد را برای فعالیت در محله بر می انگیزد و این موضوع به نوبه خود حس استقلال ، سلامت فیزیکی و روانی را ایجاد کرده و باعث سازگاری اجتماعی میشود. احتمالا در بسیاری از شهرها سالمندان از آسیبهای دیگران در امانند، البته این امنیت در سایر شهرها به این وضوح نیست . برخی از مشکلات شامل وضعیت روشنایی خیابانها، خشونت ، جرم، اعتیاد، استعمال مواد مخدر در اماکن عمومی و بی خانمانی است. بیرون رفتن از منزل هنگام شب خصوصا برای بسیاری از سالمندان هولناک است .

 • پیاده راه ها و مسیر دوچرخه سواری:

وجود پیاده راه ها و مسیرهای دوچرخه سواری شاخصهایی برای ارتقاء سلامت محیط ، محیط سالم و شهر دوستدار سالمند است. اما دوچرخه سوراران مخاطراتی را برای سالمندان به وجود میاورند و در بعضی شهرها دو مسیر مختلف برای دوچرخه سوراران و عابران پیاده پیشنهاد میگردد. پیاده راهها باید مسطح  باشند و افراد دارای ویلچر براحتی بتوانند به ایستگاهها و مسیرها دسترسی  داشته باشند .

تعبیه پارکینگ  و دستشویی در پیاده راهها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 • بناهای دوستدار سالمند:

در بسیاری از شهرهای جهان مانند ملبورن  و دهلی نو ، برای  بناهای نوساز استانداردهایی ارائه شده که پس از ایجاد اصلاحات به سهولت برای سالمندان قابل دسترسی باشد .

بطور کلی ویژگیهای ضرور ی بناها  در شهر دوستدار سالمند شامل موارد زیر است :

 • آسانسور
  • پله برقی
  • شیب راهه ها برای عبور ویلچر
  • عریض بودن راهروها و مدخل درها
  • تعبیه پله ها با شیب مناسب و خطوط آهنی
  • غیر لغزنده بودن سطوح
  • تعبیه صندلی در مکانهایی خاص برای استراحت سالمندان
  • تعبیه تابلوهای هشدار دهنده
  • احداث دستشویی عمومی برای استفاده معلولان

البته ترس از آسانسور و قطع برق آن نیز از مشکلات موجود است. و از طرفی بسیاری از بناهای قدیمی قابلیتهای فوق را ندارند و امکان باز سازی آنها هم وجود ندارد اما در اکثر کشورها تلاشهایی برا ی بازسازی و ایجاد تسهیلاتی برای سالمندان  و معلولین را شروع کرده اند  ساختمانها و مراکز خرید باید به محل سکونت سالمندان نزدیک باشند تا آنها به آسانی بتوانند به این خدمات و تسهیلات دسترسی داشته باشند.

 • احداث دستشویی عمومی به تعداد کافی :

قابلیت دسترسی معلولان به دستشویی مناسب و نصب علامتهای مناسب در مکانهای مناسب  از ویژگیهای مهم بناهای دوستدار سالمند است . دستشویی باید فضای کافی و قابلیت نشستن داشته باشد

 • مشتریان سالمند:

ارائه خدمات مطابق با نیازهای سالمندان، رعایت حق تقدم از ویژگیهای شهر دوستدار سالمند است. تامین خدمات ویژه برای سالمندان، نظیر صف جدا ، پیشخوان مجزا و صندلی نشستن پیشنهاد میشود.

6- پیر شدن فعال در محله:

 • خانه ها در نزدیکی محل ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی واقع شده اند.
 • خدمات ارزان قیمت و در حد استطاعت مالی در خانه ها به سالمندان ارائه میشود که به روند پیر شدن فعال آنها کمک میکند
 • سالمندان درباره خدمات موجود ، اطلاعات کافی را دارند و این موضوع به آنها کمک میکند تا فعالانه مرحله پیری خود را سپری کنند.

7- یکپارچگی اجتماعی:

 • تسهیلاتی برای طراحی مسکن فراهم شده است تا سالمندان را با محیط اطراف یکپارچه سازد.

8- انواع مسکن:

 • انواع مسکن با نرخ ارزان و مناسب برای سالمندان به ویژه سالمندان ضعیف و ناتوان در محله وجود دارد.
 • سالمندان از گزینه های مختلف ممکن به خوبی آگاهی دارند.
 • خانه های اهدایی ارزان، به تعداد کافی برای استفاده سالمندان تامین میشود
 • طیفی از خدمات و امکانات رفاهی مناسب سالمندان و انواع فعالیتهادر خانه سالمندان وجود دارد.
 • نوع مسکن سالمندان باعث ایجاد یکپارچگی آنها با محیط اطراف است.

9- محیط زندگی:

 • خانه ها کم جمعیت هستند
 • سالمندان در محیط زندگی احساس راحتی میکنند
 • خانه ها در مناطق بلاخیز احداث نشده اند
 • سالمندان در محیط زندگی احساس امنیت میکنند
 • کمک های مالی به منظور برخورداری از معیارهای ایمنی تامین میشود .

مشارکتهای اجتماعی

دسترسی به مناسبتها و فعالیتها:

 • مکان مناسبتها در محله برای سالمندان مناسب است و با وسایل نقلیه متعدد و ارزان میتوان به این مکانها دسترسی پیدا کرد.
 • سالمندان مختارند که با دوست یا مراقبت دهنده خود در مناسبت شرکت کنند
 • زمان رخداد مناسبتها یعتی در طول روز برای سالمندان مناسب است
 • شرکت در مناسبتها برای عموم سالمندان آزاد است ( یعنی به عضویت نیاز ندارند) و پذیرش سالمندان و خرید بلیط سریعا و در یک مرحله انجام میپذیرد. بنا براین سالمندان به مدت طولانی در صف نمی ایستد.

ارزانی:

 • سالمندان با هزینه ارزان در مناسبتها و فعالیتها شرکت کرده از جاذبه های محلی دیدن میکنند و شرکت در این فعالیتها هیچگونه هزینه جنبی یا اضافی ( نظیر هزینه تردد ) در بر ندارد.
 • بخشهای دولتی و خصوصی، سازمانهای ارائه دهنده خدمات رایگان را حمایت میکنند تا سالمندان بتوانند هزینه ها را پرداخت کنند.

 

مجموعه ای  از فعالیتها و مناسبتها:

 • تعداد زیادی از فعالیتها که با استقبال سالمندان روبر میشود و با سلائق و علایق آنها جور در می آید در دسترس سالمندان قرار میگیرد.
 • شرکت در فعالیتهای اجتماعی، مشارکت مردم با گروه های سنی مختلف و با پیشینه فرهنگی متفاوت را ترویج می کند.

امکانات رفاهی و ساختارها:

 • گردهمایی با حضور سالمندان در اماکن عمومی مختلف نظیر مراکز تفریحی ، مدارس، کتابخانه ها ، مراکز اجتماعات در محله های مسکونی ، پارکها و باغها برگزار میشود .
 • اماکن رفاهی در دسترس سالمندان قرار دارند و برای توانمند سازی و مشارکت افراد معلول و بیمار، با امکاناتی تجهیز شده اند .

بهبود وضعیت اجرای فعالیتها و اطلاع رسانی درباره آنها:

 • فعالیتها و مناسبتها به خوبی اطلاع رسانی میشود و شامل اطلاعاتی در مورد انواع فعالیتها، قابلیت دسترسی به آنها و انواع وسایل نقلیه قابل استفاده میباشد

توجه به انزوا در سالمندان :

مسکن در شهر دوستدار سالمند:

مسکن برای ایمنی و سلامت افراد امری حیاتی است بین مسکن مناسب و دسترسی به خدمات اجتماعی و عمومی ارتباط وجود دارد که بنوبه خود بر استقلال  و کیفیت زندگی سالمندان تاثیر می گذارد. واضح است که برخورداری از مسکن و حمایت مطلوب سالمند به آنها اجازه میدهد تا با خاطری آسوده و در امنیت و آرامش دوران پیری خود را سپری کنند. و همچنین در جامعه ای که به آن تعلق دارند از اعتبار جهانی برخوردار گردند.

 • ارزان بودن :

 مسکن با نرخ ارزان در دسترس همه سالمندان قرار دارد.

2-خدمات ضروری :

خدمات ضروری در توان مالی سالمندان تامین شده است

3-طراحی :

 • مسکن خود نقشه بوده و در ساخت آن از مصالح ساختمانی مرغوب استفاده شده است
 • وجود فضای کافی در خانه سبب شده است تا سالمندان بتوانند آزادانه در ان حرکت کنند.
 • خانه ها مجهز هستند و وضعیت محیطی مناسبی را برای زندذگی سالمندان فراهم میکنند مثلا گرمایش و تهویه آنها مناسب است. )
 • مسکن با نیاز سالمندان تطبیق یافته به طوری که سطوح خانه ها هموار و راهروها برای عبور ویلچر عریض هستند . حمام ، دستشویی و آشپزخانه به طور مناسب طراحی شده است.

4- مناسب سازی:

 • اقداماتی در مسکن برحسب نیاز سالمندان انجام گرفته است
 • مناسب سازی مسکن برای سالمندان ارزان است.
 • تجهیزات ضروری برای مناسب سازی مسکن به سهولت در دسترس است.
 • کمک مالی برای مناسب سازی مسکن ارائه میگردد.
 • درباره مناسب سازی ساختمان برای برآوردن نیازهای سالمندان درک صحیحی وجود دارد.

5- حفظ و نگهداری:

 • خدمات نگهداری خانه برای سالمندان ارزان است
 • کسانی که خدمات نگهداری را انجام میدهند. قابل اعتماد و با کفایت هستند.
 • فضاهای عمومی ، اسباب و اثاثیه و قسمتهای مشاء ساختمان به خوبی نگهداری شده اند.
 • مراکز مراقبت کننده از سالمندان نظیر خانه های بازنشستگی و سرای سالمندان در نزدیکی اماکن خدماتی و همچنین مناطق مسکونی قرار دارد بطوریکه سالمندان در تعامل با جامعه بزرگتری قرار میگیرند.
 • اماکن خدماتی با حفظ نکات ایمنی ساخته شده اند بطوریکه افراد ناتوان و معلول کاملا به آن دسترسی دارند.
 • اطلاعات قابل وضوح و شفاف در مورد خدمات اجتماعی و سلامت برای سالمندان تامین میشود .
 • هماهنگی برای ارائه خدمات شخصی با حداقل نامه نگاری انجام میگیرد.
 • پرسنل خدماتی و اداری با احترام و توجه با سالمندان رفتار میکنند
 • محدودیتهای اقتصادی که مانع دسترسی به خدمات حمایتی و اجتماعی و سلامت در محله میشود کم است.
 • برای تدفین دسترسی کافی به سایتهای طراحی شده وجود دارد.

عرصه خدمات

 • طیف وسیعی از خدمات حمایتی اجتماعی و سلامت برای بهبود ، حفظ و احصای سلامت در محله عرضه شده است.
 • خدمات مراقبیت شامل خدمات سلامت، مراقبت فردی و نظافت در خانه عرضه میشود .
 • در عرضه خدمات اجتماعی و سلامت به نیازهای  سالمندان توجه میوشد
 • پرسنل ارائه دهنده خدمت برای برقراری ارتباط موثر با سالمندان ، از مهارتها و آموزشهای لازم برخوردارند.

حمایت از سوی داوطلبان

 • داوطلبان از تمامی گروههای سنی ترغیب و حمایت میشوند تا به سالمندان در طیف وسیعی از ساختارهای محلی و بهداشتی کمک کنند.

مراقبت و برنامه ریزی در وضعیت اضطراری

 • سالمندان در برنامه ریزی در وضعیت اضطراری لحاظ میگردند و نیازها و ظرفیت آنها در آماده سازی و پاسخ دهی به وضعیت اضطراری در نظر گرفته میشود .

منبع: سازمان بهداشت جهانی ، شهر دوستدار سالمند ،  ترجمه  فریبا شریعت ، انتشارات کلک سیمین، 1391، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

 

 

 

واحد سلامت خانواده شهرستان چالوس

مهر 08 1397