• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

افسردگی

افسردگی: let’s talk Depression

سلامت روان، تنها نداشتن بیماری اعصاب و روان نیست، بلکه سازگاری فرد با خودش و دیگران، قدرت تطابق با شرایط محیطی، داشتن روحیه انتقادپذیری و داشتن عکس‌العمل مناسب در برابر مشکلات و حوادث زندگی، جنبه‌های مهمی از سلامت روانی را تشکیل می‌دهند؛ همچنین باید توجه داشت که بسیاری از این مشکلات بر سلامت جسمی انسان هم تاثیر می‌گذارند

فروردين 26 1396

حمایت های روانی- اجتماعی در بلایا و حوادث غیرمترقبه

مقدمه :

هر ساله بلایای طبیعی در سراسر جهان مرگ و میرها ، آسیبهای جسمی و بیماریهای زیادی را به بار می آورند . در دهه هـای اخیر بلایا و آثار آنها در تمام جهان سیرصعودی داشته است . هم به دلیل تنوع و هم به دلیل تعدد حوادث طبیعی ، ایران جـزء ده کشور اصلی بلاخیز دنیا است . در بسیاری از مناطق جهان ، بلایا به عنوان یک جزء از زندگی پذیرفته شده است . اعتقاد بـه اینکه بلایا قضا و قدر و جزء سرنوشت انسان هستند ، به احتمال قوی از چهره خاصی که آنها در سراسـر تـاریخ از خـود نـشان داده اند ، سرچشمه می گیرد . از همه مهم تر اینکه ، بطور معمول بلایا با اعتقادات مذهبی پیوند خورده اند . برداشـت کلـی و استنباط عموم از بلایا این است که بلایا جزء حوادث ناگهانی و غیرقابل پیش بینی هستند . مشکلات حـاد بهداشـت روانـی در طی دوره های طولانی توانبخشی و نوسازی افزایش یافته و بروز بیماریهای روانی را موجب شده که باید مورد توجه قرار گیـرد .

مهر 19 1395