• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

آموزش #خود_مراقبتی در سلامت روان در راستای شعار #هفته_سلامت

آموزش #خود_مراقبتی در سلامت روان در راستای شعار #هفته_سلامت در آموزشگاه مصطفی قلی،توسط خانم کیاکجوری کارشناس سلامت روان 4/2/97

شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس

ارديبهشت 05 1397

آموزش شاد بودن و #خود_مراقبتی به مناسبت #هفته_سلامت

آموزش شاد بودن و #خود_مراقبتی به مناسبت #هفته_سلامت برای دانش آموزان و معلمان دبستان شاهد، توسط کارشناس سلامت روان الهه پاشا، ۹۷/۲/۲

ارديبهشت 04 1397