• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

Blog

ویزیت رایگان به مناسبت هفته سلامت در خانه بهداشت ولی آباد

ویزیت رایگان به مناسبت هفته سلامت در خانه بهداشت ولی آباد  4/2/97

شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس

ارديبهشت 05 1397

آموزش #خود_مراقبتی در سلامت روان در راستای شعار #هفته_سلامت

آموزش #خود_مراقبتی در سلامت روان در راستای شعار #هفته_سلامت در آموزشگاه مصطفی قلی،توسط خانم کیاکجوری کارشناس سلامت روان 4/2/97

شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس

ارديبهشت 05 1397