• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

Blog

برگزاری برنامه ترویج صبحانه سالم به مناسبت #هفته_سلامت در مرکز علویکلا توسط کارشناسان مرکز

برگزاری برنامه ترویج صبحانه سالم به مناسبت #هفته_سلامت  در مرکز علویکلا توسط کارشناسان مرکز

3/2/97

شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس

ارديبهشت 05 1397

اهدا جوایز به سفیران سلامت دانش آموزی مدرسه ابتدایی آزاده بمناسبت #هفته_سلامت

اهدا جوایز به سفیران سلامت دانش آموزی مدرسه ابتدایی آزاده بمناسبت #هفته_سلامت

97/2/3 شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس

ارديبهشت 05 1397