• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

Blog

برگزاری جلسه آموزشی و جشنواره غذای سالم

برگزاری جلسه آموزشی و جشنواره غذای سالم در مدرسه شهید خسروبابایی و مدرسه بعثت در راستای هفته سلامت توسط کارشناس تغذیه خانم صادقی و خانم شاه بهرامی

4/2/97

شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس

ارديبهشت 05 1397

آموزش به مناسبت #هفته_سلامت در مدرسه امامت علی اباد

آموزش به مناسبت #هفته_سلامت در مدرسه امامت علی اباد توسط دکتر منصور لکورج 97.2.3 مرکز تازه اباد

شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس

ارديبهشت 05 1397