• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

Blog

برگزاری همایش دانشجویی به مناسبت هفته ملی جوانان

همایش دانشجویی با سخنرانی خانم دکتر هوشیار فرد، متخصص اعصاب و روان با عناوین پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز در جوانان با حضور دانشجویان ، اساتید ، معاونین دانشگاه آزاد اسلامی چالوس و معاونین شبکه بهداشت و درمان در راستای برپایی نمایشگاه جمعیت و جوان برگزار گردید.

ارديبهشت 18 1398

برپایی نمایشگاه جمعیت و جوان

به مناسبت هفته ملی جوانان نمایشگاه جمعیت و جوان و توزیع رسانه ، جذب سفیر جوان و کتاب های خود مراقبتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس برپا شد

ارديبهشت 18 1398