• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

Blog

برنامه صبحانه سالم کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالوس

برنامه صبحانه سالم کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالوس

یکی دیگر از برنامه های شبکه بهداشت و درمان در هفته سلامت برگزاری برنامه صبحانه سالم بود که صبح امروز در محل شبکه بهداشت و درمان برگزار گردید و از کارکنان با صبحانه سالم پذیرایی شد.

مرداد 10 1395

تقدیر از آقای رستمی روابط عمومی برتر شهرستان

در جریان جلسه گروه مدیریت از اقای رستمی روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالوس و کلاردشت که در روز روابط عمومی به عنوان روابط عمومی برتر شهرستان معرفی شده بود تقدیر گردید.

مرداد 10 1395