• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

Blog

فعالیت واحدهای مختلف شبکه بهداشت و درمان یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه سیمای امید

به مناسبت هفته دولت نمایشگاهی با عنوان سیمای امید به منظور گزارش عملکرد دولت تشکیل خواهد شد.در این میان شبکه بهداشت و درمان نیز حضور فعال داشته است.

1. عملکرد دولت در حوزه سلامت

2. پخش پمفلت واحد های اموزش سلامت ، بهداشت خانواده ، مبارزه با بیماریها و بهداشت محیط و حرفه ای

3. میز صبحانه سالم توسط واحد تغذیه

4. ارایه گوشه ای از خدمات اورژانس 115

 

شهریور 03 1395

بازدید ریاست محترم دانشگاه و نماینده محترم مجلس

در تاریخ 30/5/95 آقای دکتر جانبابایی ریاست محترم دانشگاه و هیئت همراه ( دکتر تقوی ، دکتر آگاه و ... ) به همراه نماینده محترم مجلس آقای دکتر احمدی لاشکی و آقای زندی فرماندار محترم شهرستان چالوس از پروژهای در حال ساخت بازدید بعمل اوردند.

ایشان در شهرستان چالوس ابتدا از پروژه در حال ساخت مرکز درمان بستر مرزن آباد بازدید کرده و بعد از آن به درمانگاه مرزن آباد رفته و بازدیدی از این درمانگاه داشتند.

در ادامه هیئت بازدید کننده به بیمارستان ایت الله طالقانی امده و در سالن اجتماعات این بیمارستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در بتدا خانم دکتر گردکلی به عنوان میزبان ضمن عرض خوشامدگویی گزارشی از عملکرد حوزه بهداشت و درمان شهرستان ارایه داده و اعمی از مشکلات را برشمردن.

دکتر احمدی نماینده محترم شهرستان های چالوس ، نوشهر و کلاردشت نیز در ادامه مشکلات حوزه بهداشت و درمان را مطرح کرده که قرار شد طبق صورتجلسه تنظیم شده اقدام شود.

اتمام مرکز درمان بستر مرزن تا پایان دهه فجر ، مرکز بهداشتی درمانی سرد ابرود و واحه کلاردشت ، تامین نیروی انسانی بیمارستان های چالوس و کلاردشت از مهم ترین موارد مطرح شده بودند.

ریاست بیمارستانهای چالوس ، نوشهر و کلاردشت و مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان نوشهر از دیگر نفراتی بودند که پشت تریبون حاضر شده و مشکلات حوزه خود را مطرح کردند.

درپایان نیز دکتر جانبابایی ضمن تشکر از دکتر احمدی در حمایت از حوزه بهداشت و درمان چند دقیقه ای ایراد سخنرانی نمودند.

بعد از پایان این جلسه از مرکز دیالیز و کلینیک تخصصی و فوق تخصصی و زمین آموزشگاه بهورزی نیز بازدید بعمل آمد.

 

مرداد 31 1395