شنبه, 06 مهر 1398 08:49

به مناسبت روز جهانی هاري

به مناسبت روز جهانی هاري
بیماري هاري:
هاري یک بیماري حاد و کشنده ویروسی سیستم مرکزي است که مخصوص گوشتخواران اهلی و وحشی بوده انسان و
سایر حیوانات خونگرم پستاندار بطور تصادفی و غالباً از طریق گزش به آن مبتلا می شوند
اهمیت بیماري به دلایل زیر می باشد: ««
1. میزان کشندگی بالا ( صد درصد ) بطوري که پس از ظهور علائم بالینی چه در انسان و چه در حیوان متاسفانه
درمان پذیر نبوده و بیمار محکوم به مرگ خواهد بود.
2. افزایش روند حیوان گزیدگی انسانی که بناچار سالانه مبالغ زیادي صرف خرید سرم و واکسن ضد هاري جهت
درمان پیشگیري مجروحین می گردد که در مورد واکسن کلاً و در مورد سرم بخش اعظم آن از کشورهاي خارج
خریداري می گردد. بطوریکه سالانه حدود 16 میلیارد ریال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فقط به
خرید فوق اختصاص می یابد.
3. تلفات و خسارت اقتصادي که بیماري در دام ها ایجاد می کند.

تعریف ازدواج

 • ازدواج: پیوند دو شخصیت است با حفظ ارتباط نسبی استقلال زن و شوهر، برای همکاری متقابل، نه از بین بردن یک شخصیت برای تکمیل خواسته های دیگری
 • ازدواج، قرارداد رسمی، برای پذیرش یک تعهد متقابل برای زندگی خانوادگی است که فرد در خط سیر معین و مشخصی از زندگی قرار می گیرد. با روشن شدن نقش ها و وظایف.

ازدواج عملی ست بسیار پر اهمیت که احتیاج به روح و جسم سالم، فداکاری، قدرت، خلاقیت، صرف، نیرو، شجاعت، اندیشه و توانایی دارد.

احترام –اعتماد-صمیمیت

 • احترام :
 • احترام گذاشتن به همسر و پذیرفتن او با تمام توانایی ها و ضعیف هایش برای ازدواج سالم است.
 • احترام به همسر پذیرش نامشروط رفتار او نیست.
 • احترام به معنی موافقت شما با عقاید و کارهای همسرتان نیست بلکه توجه احترام آمیز و مهربانانه به اوست.
 • احترام به نوعی عدم تحقیر همسرتان خصوصاً در مقابل بچه ها، خانواده و ... است.
 • احترام یعنی از توانایی های همسرتان آگاه باشید و به آن ها بها بدهید و با بهره گیری از آن ها به همسرتان کمک کنید تا با مشکلات، مقابله و آن ها را حل کنند.

نکته: رابطه زناشویی زمانی بهتر عمل می کند که بر الگوی پذیرش و تغییر قرار گرفته باشد

اعتماد:

 • q اعتماد یک مؤلفه اساسی در رابطه است.
 • q اعتماد فقط مسأله داشتن رابطه ای خارج از رابطه زناشویی نیست.
 • q اصل اعتماد باور این مطلب است که همسرتان به شما توجه دارد و در قلب و ذهنش بیشترین دلبستگی را به شما دارد.
 • q در یک رابطه زناشویی مطمئن اینست که نیت همسرتان، تقویت سلامت شما و رابطه تان است و در این رابطه هیچکدام قصد اذیت و آزار و صدمه زدن بهم را ندارند.

صمیمیت:

 • یک مؤلفه و عنصر سازنده مهم در صمیمیت هیجانی، ابراز آزادانه احساسات، تفکرات، ادراکات و تمایلات است. که احساسات مثبت و منفی را در بر میگیرد.
 • صمیمیت جنسی و هیجانی، احساسات خاصی را به وجود می آورد که رابطه مطمئن و محترمانه شما را تقویت می کند.
 • صمیمیت هیجانی، موجب پرورش ارتباط و صمیمیت جنسی، موجب تقویت پیوند زناشویی شما می شود.
 • صمیمیت به معنای از دست دادن مفهوم خود نیست. صمیمیت به معنای از بین رفتن مرزها نمی باشد.
 • صمیمیت داوطلبانه و متقابل است.
 • صمیمیت بر تحسین موفقیت ها و کامیابی ها و هم بر حمایت یکدیگر در تجربیات ناراحت کننده و دردناک تأکیید می کند.

اصول ارتباط سالم بین زوجین

 • * احترام
 • * پذیرش
 • * مسوولیت
 • *حساس امنیت
 • * اعتماد
 • * رازداری
 • * درک و فهم (همدلی)

*حساسیت نسبت به علایق و نیازهای طرف متقابل

آسیب های رابطه زوجین

1-انتقاد کردن

 • انتقاد پایه یادگیری بیشتر و رشد است.
 • از طریق اظهار نظرهای که از همسر، دوستان، خانواده، معلمان با بچه ها ، همسایه ها، درمانگران و حتی غریبه ها چیزهای بسیار زیادی می آموزیم
 • انتقاد سازنده و درست جهت بهبود ارتباط می باشد و ارزشمند است.

2-سرزنش دیگری و موجه جلوه دادن خود

مثال: - ما گم شدیم، چون تو مسیر درست را بلد نبودی

- حساب ما در بانک بی اعتبار شد، چون تو چک بی محل کشیدی

* سرزنش همیشه بد است. چه برسد که اگر همسرتان را برای کاری که انجام نداده و یا بابت موضوعی که تحت مسوولیت شما بوده سرزنش کنید.

-مسوولیت کار خود پذیرفتن بهترین روش برای عدم سرزنشگری است

-تلاش برای اجتناب از سرزنش همسر ممکن است جلوه ای از سرزنش کردن خود را به خود بگیرد.

مثال: من مسوولیت کامل این اتفاق را می پذیرم. اشتباه خودم بود. چون با تو خیلی خوب رفتار کردم

-گاهی سرزنش دیگری و موجه جلوه دادن خود.

مثال: اشتباه تو بود که ما گم شدیم. من خواستم نقشه بیاورم

3-سیم جیم کردن همسر:

 • کجا بودی؟ با چه کسی بودی؟ چرا دیر کردی؟ تلفنی با چه کسی صحبت کردی؟
 • همسرتان را سوال پیچ نکنید. به ویژه درباره خانواده، دوستان یا همکاران.
 • سوال پیچ کردن به معنی عدم اعتماد، مداخله یا کنترل افراطی همسرتان است.
 • به جای سوال کردن چه کنیم؟ به حریم شخصی همسرتان احترام بگذارید. به جای گفتن کجا بودی؟ با چه کسی بود؟ می توانید بیان کنید. خوبی؟ خوش گذشت، نگرانت شدم دیر کردی. خوشحالم که زود اومدی

 

4-یکی دانستن فرد با رفتارش:

 • در واقع بیان اظهار نظرهای کلی درباره فرد است در حالی که در واقع درباره ویژگی یا رفتاری خاص صحبت می کنید.
 • مثال: آقای ؟ بی ملاحظه است---حمله به شخصیت ؟   است.
 • ولی اگر گفته می شد ؟ بدون من رفت و این رفتار یا این عمل بی ملاحظگی است.
 • در واقع حمله به رفتار است نه به شخص

استفاده از اصطلاحات مبهم: -5

 • استفاده از بیانات مبهم ، به ویژه اگر منفی باشد ، اشخاص را از هم دور می کند .
 • امثال: علی به همسرش مریم می گوید: من زنی می خواهم که حمایت کننده باشد. ولی واضح و شفاف مفهوم حمایت را بیان نمی کند.حمایت معنی شود
 • 7-دستور دادن:
 • آیا شما نیز گاهی با همسرتان مثل گروه بان ارتش رفتار می کنید و دستور می دهید و توقع اطاعت دارید.
 • مثال: به کمد من دست نزن * به موبایل من دست نزن
 • تلویزیون را خاموش کن *تلفن را قطع کن
 • نکته: درخواست کردن بهتر از گفتن و خواهش کردن خیلی بهتراز دستور دادن است.

کلمات: لطفاً، خواهش می کنم، متشکرم، بفرمایید برای روزهای شاد و با هم بودن است نه برای روزهای اختلاف و طلاق

8-بدگویی از همسر نزد دیگران:

 • بدگویی از همسرتان نزد دیگران بذرهای اختلاف بین شما و همسرتان را تقویت می کند. اگر با همسرتان مشکل دارید، مشکل را با خود او حل کنید.

به همسرتان بگویید چه مشکل یا مسئله ای با او دارید و دوست دارید چه تغییراتی صورت بگیرد. چه تغییراتی صورت بگیرد نه اینکه او تغییر کنند

9-تلافی کردن:

 • اگر احساس کنید همسرتان به شما بد کرده است و ناامید ، ناراحت و عصبانی و آزرده هستید آیا تلافی می کنید؟
 • آیا دردل می گویید تلافی اش را سرش خواهم آورد.
 • آیا فکر حل مساله هستید.
 • افرادی که در فکر انتقام هستید قدرت و عزت نفس پایینی دارند.
 • افراد جراتمند واضح و شفاف حل مساله می کنند.

10-مراقبت افراطی:

 • مثال : -من می دانم چه چیزی برای تو بهتر است.
 • -این کار را به من واگذار کن، من خودم به همه چیز رسیدگی می کنم.
 • برخی افراد از اینکه مورد مراقبت و حمایت قرار بگیرند، لذت می برند.
 • برخی افراد از اینکه دیگران به جای ما تصمیم می گیرند، احساس آرامش می کنند.
 • ولی بیشتر اوقات چنین نیست.
 • وقتی زیاد نقش حامی را به خود بگیرید، همسرتان را تحقیر می کنید و این تاثیر را به وجود می آورید که او قادر به مراقبت از خودش نیست.
 • 11- حرف زدن به جای همسر:
 • این که به دیگران بگویید همسرتان چه می خواهد ، چه فکر می کند، یا چه دوست دارد در حالی که خودش حضور دارد، می تواند ناراحت کننده باشد.
 • صحبت کردن به جای همسرتان حتی وقتی او حضور ندارد نیز می تواند مشکل ساز باشد.

12-تصمیم گیری یک جانبه:

 • شما هر روز صدها تصمیم می گیرید، به جای کفش مشکی، قهوه ای بپوشید یا ناهار خود را به جای اینکه پشت میزتان بخورید، با کارفرمایتان بخورید، ولی برخی تصمیم ها در همسرتان تاثیر منفی می گذارد.
 • همیشه همسرتان را از هرگونه تغییر مهمی که می خواهید به وجود بیاورید آماده کنید، حتی اگر بطور مستقیم در او و زندگی اش تاثیر نگذارد.

با هم فکری همسرتان به او حس اعتماد، احترام و صمیمیت انتقال می یابد

13-پیش بینی های منفی:

گهگاهی می شنویم که «می دانم که او می خواهد مرا ترک کند»

 • یا می دانم که فقط منتظر است پول ، یا ملکی را به هم بزند و از من طلاق بگیرد.
 • بدبینی و ناامیدی به یقین شما را در مسیری قرار می دهد که به ارتباطتان پایان خواهد داد.

14-ذهن خوانی:

 • همه افراد تا حدودی ذهن خوانی می کنند به احتمال زیاد شما درباره ی معنای رفتار همسرتان یا آنچه می خواهد، احساسی که دارد یا برنامه های پیش رویش، فرضیه سازی و تعبیر و تفسیرهایی می کنید.
 • فرضیه سازی نکنید، پیش فرض های معنی باعث آشفتگی درونی می شود و هورمون هایی که در بدن ترشح می شود دچار اختلال می شود.
 • قبل از اینکه از همسرتان ناراحت شوید یا احساسات و حقوقش را زیر پا بگذارید، موضوع را با او در میان بگذارید.
 • دو خطای ذهن خوانی وجود دارد:
 • الف) خواندن ذهن همسرتان
  • مثال: بدیهی است که نمی توانی مرا تحمل کنی
 • ب)فرض می کنید همسرتان ذهن شما را بخواند

مثال: خیال کردم می دانی من ناراحت هستم

15-اجازه دادن به عوامل بیرونی:

 • مداخله عوامل بیرونی ممنوع است. بدست اقوام ، دوستان یا همکاران
 • هرفردی (شاغل) یک زندگی درخانه و یک زندگی در بیرون از خانه دارد. در نظر گرفتن موقعیت و شرایط با ایجاد حد و مرز.
 • -فهرستی از مداخله ها یا مزاحمت هایی که تصور می کنید زمان با هم بودنتان را خراب می کند، تهیه کنید.

ببینید در مورد هر یک از آن ها چه کارهایی می توانید انجام دهید.

 

 

 

 

 

تهیه وتنظیم :

کارشناس برنامه جوانان باهمکاری واحدسلامت روان

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چالوس

شرح فعالیت های انجام شده در نمایشگاه خطر سنجی به شرح زیر می باشد:

-  برگزاری کمیته هماهنگی برگزاری نمایشگاه خطرسنجی در اتاق معاونت بهداشتی شبکه بهداشت چالوس در مورخه 28/4/98

-  هماهنگی و مکاتبه با بیمارستان آیت اله طالقانی و مرکز شماره 3شهری جهت افتتاحیه و برگزاری نمایشگاه خطرسنجی

-  دعوت از کلیه ادارات ،بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی جهت شرکت در افتتاحیه نمایشگاه

-  در معرض نمایش گذاشتن تابلوهای مرتبط با برنامه فشارخون ( مجموعه تابلوهای خطرسنجی)

-  نصب بنرهای فشار خون در محل برپایی نمایشگاه

-  پخش تیزرهای فشارخون در افتتاحیه نمایشگاه خطرسنجی

-  پخش پیام های مرتبط با بسیج اطلاع رسانی کنترل فشارخون از شروع نمایشگاه در سالن انتظار بیمارستان آیت اله طالقانی

-  ارائه سخنرانی فرماندار محترم شهرستان چالوس ، ریاست محترم شبکه بهداشت چالوس و ریاست محترم بیمارستان بیمارستان آیت اله طالقانی چالوس در افتتاحیه نمایشگاه بسیج اطلاع رسانی فشارخون

-  پذیرایی از مدعوین و شرکت کنندگان در نمایشگاه

-  برپایی ایستگاه سنجش فشار خون به همراه توزیع رسانه ،آموزش چهره به چهره در دو شیفت صبح و عصر در حاشیه  نمایشگاه بصورت جدای از ایستگاه سنجش فشارخون بیمارستان

-  دعوت از رسانه های جمعی و تهیه و ارسال گزارشات خبری از اجرای برنامه در فضای مجازی ،خبرگزاری ها ،سایت ها و .....

-  برپایی ایستگاه سنجش فشار خون و مشاوره حضوری و توزیع رسانه در هفته دوم نمایشگاه در مرکز علویکلا

-  بازدید داوطلبین ازدواج از نمایشگاه خطرسنجی در روزهای مشاوره قبل از ازدواج در هفته دوم نمایشگاه در مرکز علویکلا

*لازم به ذکر است در طی برگزاری نمایشگاه نظارت و اجرا توسط معاونت بهداشتی ،آموزش سلامت و ....انجام شده است.

تماس با ما

6644928
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
2142
2597
14501
14501
73991
74501
6644928

پیش بینی امروز
3000


آی پی شما34.238.190.122