• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

Blog

توزیع پمفلت های آموزشی و مشاوره توسط کارشناسان مرکز علویکلا به مناسبت #هفته_سلامت

توزیع پمفلت های آموزشی  و مشاوره توسط کارشناسان مرکز علویکلا به مناسبت #هفته_سلامت

2/2/97

ارديبهشت 04 1397

پایگاه اطلاع رسانی و ارائه خدمات سلامت

پایگاه اطلاع رسانی و ارائه خدمات سلامت و ویزیت پزشک و مشاوره تغذیه و سلامت روان و غربالگری دیابت و فشار خون وتوزیع رسانه

بمناسبت هفته سلامت 97/2/2

 

ارديبهشت 04 1397