• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

Blog

همایش کارناوال دانش آموزان مدرسه 13ابان، بمناسبت #هفته_سلامت با پیام پوشش همگانی سلامت

همایش کارناوال دانش آموزان مدرسه 13ابان، بمناسبت #هفته_سلامت با پیام پوشش همگانی سلامت 97/2/4

سخنرانی معاون بهداشتی شبکه وتوزیع رسانه، توزیع میوه و...

شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس

ارديبهشت 05 1397

آموزش به مناسبت #هفته_سلامت در مدرسه امامت علی اباد

آموزش به مناسبت #هفته_سلامت در مدرسه امامت علی اباد توسط دکتر منصور لکورج 97.2.3 مرکز تازه اباد

شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس

ارديبهشت 05 1397