• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

Blog

مدیر و ماما نمونه

سرکار خانم دکتر حدیث گردکلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستانهای چالوس و کلاردشت بعنوان مدیر نمونه شهرستانهای استان و سرکار خانم فاطمه رسولی مامای مرکز بهداشتی درمانی تازه آباد مامای نمونه استان در برنامه های تحول شلامت و ارتقاء سلامت مادران انتخاب شده و لوح تقدیر خود را از ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران دریافت کردند

خرداد 06 1396

مراسم گرامیداشت روز جانباز

به مناسبت روز جانباز طی برگزاری مراسمی در دفتر مدیریت شبکه بهداشت از جانباز و خانواده شهدای شاغل در شبکه بهداشت و درمان تجلیل به عمل آمد

خرداد 06 1396