• تماس با ما: 01152221462
 • Info@hcch.ir

Blog

گزارش جلسه آموزشی خود مراقبتی ، برنامه سفیران سلامت و نیازسنجی سلامت جامعه

 

گزارش جلسه آموزشی خود مراقبتی ، برنامه سفیران سلامت و نیازسنجی سلامت جامعه

 

جلسه آموزشی توجیهی خود مراقبتی ، برنامه سفیران سلامت و نیازسنجی سلامت جامعه  در مورخه 15/4/96 پیرو دعوتنامه 2003/4/13  مورخ 14/4/96 با حضور پزشکان خانواده شهری و مراقبین سلامت شهری  در مکان سالن آموزشی بیمارستان طالقانی

 با هدف ارتقا آگاهی گروه هدف در خصوص موضوعات مطروحه و ارائه فرایند اجرایی  و ابلاغ دستورالعمل های برنامه ملی خود مراقبتی در حیطه های مختلف برنامه و نیازسنجی سلامت جامعه :

 1. عناوین برنامه عملیاتی واحد آموزش و ارتقا سلامت
 2. خودمراقبتی و برنامه تحول سلامت
 3. حیطه های خودمراقبتی
 4. فواید و مزایای برنامه
 5. دستورالعمل اجرای فردی و خودیاری
 6. شرح وظایف پزشک و مراقبین سلامت
 7. شرح وظایف پزشک و مراقبین سلامت در زمینه آموزش سلامت
 8. فرم ها، چک لیست ها
 9. پایش و ارزشیابی برنامه
 10. نیازسنجی سلامت جامعه
 11. فرم ها ی ثبت نام سفیر گزارش آماری و پنل ها و فرایند اجرای برنامه نیازسنجی
 12. انتظارات اجرایی برنامه
 13. تحویل فرم هاوکتاب و کارت سفیران سلامت ( از طریق مراکز جامعه شهری)

در ابتدای آموزش تیزرهای سفیران سلامت پخش شدو اسلایدهای آموزشی توجیهی برنامه ارائه گردید و پرسش و پاسخ حین اجرای برنامه و در پایان جلسه انجام پذیرفت.

شرکت کنندگان در جلسه: 33 نفر از پزشکان و مراقبین سلامت شهری

 

 

 

 

 

 

تیر 18 1396

جلسه مشترک هیئت اجرایی و هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی

جلسه مشترک هیئت اجرایی و هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی چالوس و کلاردشت در تاریخ هفدهم خرداد 96 در اتاق مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان های چالوس و کلاردشت برگزار گردید.در این جلسه هماهنگی های لازم در جهت هرچه بهتر برگزار شدن این انتخابات صورت پذیرفت.

 

خرداد 21 1396