• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

Blog

مراسم زنگ سلامت به مناسبت هفته سلامت

مراسم زنگ سلامت وجشنواره غذای سالم در مدرسه ابتدایی دخترانه آزاده چالوس به مناسبت #هفته_سلامت97 با شعارسلامتی برای همه وهرجا و سخنرانی مهندس رحمت اله بیابانی معاون بهداشتی شبکه بهداشت #چالوس در خصوص شعار #هفته_سلامت 97 و رعایت اهم اولویت های سلامت، تغذیه، تحرک و...

درمدرسه ابتدایی دخترانه آزاده چالوس

 

ارديبهشت 05 1397

توزیع پمفلت های آموزشی و مشاوره توسط کارشناسان مرکز علویکلا به مناسبت #هفته_سلامت

توزیع پمفلت های آموزشی  و مشاوره توسط کارشناسان مرکز علویکلا به مناسبت #هفته_سلامت

2/2/97

ارديبهشت 04 1397