• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

Blog

آموزش به مناسبت #هفته_سلامت در مدرسه امامت علی اباد

آموزش به مناسبت #هفته_سلامت در مدرسه امامت علی اباد توسط دکتر منصور لکورج 97.2.3 مرکز تازه اباد

شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس

ارديبهشت 05 1397

اهدا جوایز به سفیران سلامت دانش آموزی مدرسه ابتدایی آزاده بمناسبت #هفته_سلامت

اهدا جوایز به سفیران سلامت دانش آموزی مدرسه ابتدایی آزاده بمناسبت #هفته_سلامت

97/2/3 شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس

ارديبهشت 05 1397