• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

Blog

ویزیت رایگان به مناسبت هفته سلامت در خانه بهداشت ولی آباد

ویزیت رایگان به مناسبت هفته سلامت در خانه بهداشت ولی آباد  4/2/97

شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس

ارديبهشت 05 1397

همایش کارناوال دانش آموزان مدرسه 13ابان، بمناسبت #هفته_سلامت با پیام پوشش همگانی سلامت

همایش کارناوال دانش آموزان مدرسه 13ابان، بمناسبت #هفته_سلامت با پیام پوشش همگانی سلامت 97/2/4

سخنرانی معاون بهداشتی شبکه وتوزیع رسانه، توزیع میوه و...

شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس

ارديبهشت 05 1397