• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

Blog

دریافت لوح سپاس توسط مدیر شبکه از دستان وزیر محترم

دریافت لوح سپاس از دستان وزیر محترم بهداشت به پاس خدمات و فعالیت های دکتر گردکلی مدیر شبکه بهداشت و درمان چالوس

مرداد 25 1396