• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

Blog

دوازدهم شهریور روز بهورز مبارک

دوازدهم شهریور ماه روز بهورز است، کسی که از میان مردمش برخواسته و در روستایش برای رضای حق تعالی ، سلامت را به مردمش تقدیم می نماید.

کسی که در این حرفه مقدس، هدف والایش خدمت به مردم و ارتقای سلامت دیارش بوده است. بهورز ، بومی و ساکن روستا ، آشنا به فرهنگ و زبان مردم خود، که با سختی زیاد و قبولی در آزمون بهورزی، دو سال دوره آموزشی را به صورت شبانه روزی و به دور از خانواده، در مرکز آموزش بهورزی طی کرده است. یاد گرفته که چگونه خدمات بهداشتی اولیه را به مردمش ارائه نماید تا برنامه های سلامت روستایش به نحو مطلوب انجام شود. او همواره یاد می گیرد که چگونه در جهت تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت مردم تحت پوشش، تلاش نماید. او با ابزار کاری که در دست دارد همواره می کوشد در جهت تحقق اهداف بهداشتی کشور عزیزمان گام مثبتی بردارد؛ آری او ایثارگر است ، همیشه و در همه جا در کنار مردم و همگام و همرا ه با آنها در جهت مرتفع نمودن مشکلات روستا سعی می نماید تا ان شاا... همه این زحمات توشه ای برای ذخیره آخرتش باشد.

نقش و عملکرد بهورزان در نظام سلامت، واقعیت هایی را به رخ می کشد که می تواند زمینه ای برای لزوم الگوگیری در سایر بخش های کشور باشد. بی شک یکی از مهمترین و اصلی ترین عوامل موفقیت نظام سلامت، توجه به نظام شبکهای است که در آن خانه بهداشت به عنوان اولین و اصلی ترین سطح ارائه خدمات بهداشتی، برای پیشگیری نوع اول قرار گیرد و اگر هم به صورت محدود به درمان توجه دارد، باز هم در راستای پیشگیری است. به همین لحاظ یکی از ارکان موفقیت نظام سلامت کشور بهورزان عزیر هستند، چرا که بیشترین بار مسؤولیت نظام سلامت بر دوش این بزرگواران است. این بهورز است که از میان مردم انتخاب میشود و با فراگیری مطالب بهداشتی به مردم خدمت می کند. مردم او را به عنوان پزشک روستا قبول دارند، چرا که بهورز در راستای خدمت به مردم از جان مایه میگذارد و در این راه، روز و شب برایش فرقی نمی کند

شهریور 12 1397