یکشنبه, 25 خرداد 1399 07:54

اهم اقدامات موردنیاز در حوزه بهداشت محیط برای تب‌های خونریزی دهنده و آنفلوانزای حاد پرندگان

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

اهم اقدامات موردنیاز در حوزه بهداشت محیط برای تب‌های خونریزی دهنده و آنفلوانزای حاد پرندگان

 • اقدامات حفاظت فردی
 • شستشو و ضدعفونی دست ها
 • گندزدایی محیط

* تمام وسایل و تجهیزات بیمار یا موارد مشکوک بطور مناسب گندزدایی گردد.

* برای گندزدایی سطوح از محلول حاوی 1000 پی پی ام کلر (1/. درصد) در صورت وجود ترشحات محلول حاوی  5000 پی پی ام کلر ( 5/. درصد  ) استفاده گردد. ( هر 10000 پی پی ام  معادل یک صد است)

* بعد از ترک اتاق توسط بیمار (مرخص شدن) باید کلیه سطوحی که با بیمار در ارتباط بوده است با محلول حاوی 1000 پی پی ام کلر ( ( 1/. درصد) گندزدایی گردد.

* در صورتیکه سطوح، آلوده به ترشحات بدن بیمار باشد استفاده از تجهیزات حفاظت فردی شامل دستکش، عینک، ماسک و روپوش هنگام تمیز کردن درنظر گرفته شود و سپس از یک حوله کاغذی برای جذب آلودگی استفاده شود. سپس محلول هیپوکلریت کلسیم حاوی 5000 پی پی ام (5/. درصد) به روی سطح ریخته شود و سپس از 30 دقیقه سطح تمیز و مجدداً سطح گندزدایی گردد.

 • روش تهیه محلول کلر برای گندزدایی محیط استفاده پودر سفید کننده یا پرکلرین

درصد کلر مورد نظر تقسیم بر درصد کلر پودر سفید کننده × 1000 = مقدار مورد نیاز پودر کلر به گرم برای هر لیتر آب

مثال برای ساختن محلول کلر 5/. درصد از پودر هیپوکلریت کلسیم محتوی 35/. کلر فعال

نیم درصد تقسیم بر 35 درصد × 1000 = 143 ./ . × 1000= 3/14

بنابراین باید 3/14 گرم پودر هیپوکلریت کلسیم در هر لیتر آب حل شود تا محلول ( 5/. درصد) بدست آید.

 • پروسه پاکسازی
 • سطوح محیطی یا اشیاء آلوده به خون و دیگر مایعات بدن و ترشحات یا بایستی در اولین فرصت ممکن تمیز و با استفاده از مواد شوینده / مواد گندزدا کننده استاندارد بیمارستانی گندزدایی شوند ( به عنوان مثال محلول کلر نیم درصد یا محلول حاوی 1000 پی پی ام کلر آزاد فعال قابل دسترسی برای اطمینان از غیر فعال سازی مواد گندزدا و با     لازم است ابتدا گندزدایی اولیه انجام سپس سطوح تمیز شوند و مجدداً گندزدایی انجام گیرد
 • محلول گندزدایی بصورت روزانه و در هر بار استفاده تهیه شود
 • کف و سطوح افقی کار را حداقل یک بار در روز با آب تمیز کنید . تمیز کاری با یک پارچه مرطوب انجام شود تا از آلودگی هوا و دیگر سطوح ذرات بیماریهای منتقله از هوا جلوگیری شود . اجازه دهید سطوح قبل از استفاده دوباره از آنها به صورت طبیعی خشک شود.
 • جاروب کردن خشک هیچگاه نباید انجام شود سطوح نبایستی با دستمال خشک تمیز شود و گردو غبار نبایستی پخش شود
 • به منظور جلوگیری از انتقال آلودگی تمیز کردن همیشه باید از منطقه تمیز به منطقه کثیف انجام شود.
 • مناطق درمانی وغیردرمانی را با مواد گندزدا اسپری نکنید ( برای مثال همه ) این عمل بالقوه خطرناک است و باعث می شود کنترل بیمار موثر نباشد.
 • تشک

تشک تختخواب قبل از سوزاندن با محلول کلر 5/. درصد اسپری شود روتختی و ملحفه ها باید دوبار در محلول کلر 5/. برای 30 دقیقه قبل از شسته شدن و استفاده از صابون و محلول کلر 5/. درصد خیس شود.

 • لباس بیمار

لباس های مورد استفاده بیماران در یک کیسه مهروموم شده جمع آوری می شود و سپس اتوکلاو شده و همراه سایر پسماندهای عفونی مدیریت شود.

 • جمع آوری

همه وسایل حفاظت فردی یکبار مصرف، پسماندهای پزشکی غیرتیز و برنده و دیگر پسماندهای پزشکی عفونی درکیسه های پسماند ضد نشت جمع آوری می شود و در سطل پسماند درب دار قرار داده شود. ریختن محلول کلر 5/. درصد در بالای کیسه های پسماند قبل از مهروموم کردن بعنوان گندزدایی و پیش توصیه می شود این عمل می تواند باعث پخش شدن شود . بنابراین باید برای محافظت از چشم تجهیزات لازم پیش بینی شود.

تمام سطح کیسه را با دستمال آغشته به آب ژوال 10/. پاکسازی نمایید . ( اسپری نکنید ) کیسه را داخل کیسه زباله مخصوص دفع پسماندهای بشدت عفونی که دارای علامت مشخص است قرار دهید . لبه کیسه را کشیده دور آن را با چسب پهن محکم کنید. تمام سطح کیسه دوم را نیز با دستمال آغشته به آب ژاول 10/. پاکسازی نمایید( اسپری نکنید .)

کلیه سفتی باکس ها بصورت روزانه جمع آوری گردد در صورتیکه 3/4 حجم سفتی باکس زودتر از یک روز پر شد سریعاً با سفتی باکس دیگری جایگزین گردد.

قبل از انتقال پسماند و جابجایی ظروف پسماند مهروموم شده با استفاده از ماده گندزدا کننده با طیف گسترده گندزدایی شوند( به عنوان مثال پراکسیدهیدروژن  5/. درصد یا کلر 1/. )

ظروف ذخیره برای جایگزینی با ظروف پر ، همیشه و به تعداد کافی در دسترس می باشد

 • حمل و نقل نگهداری

-  انتقال ظروف پسماند پزشکی بیمار مبتلا و یا مشکوک با بیماری ویروس CCHF به منطقه قرنطینه تعیین شده ( محل نگهداری موقت مجهز به دستگاه خنک کننده )

- ظروف پسماند پزشکی بیمار مبتلا  و یا مشکوک به بیماری ویروس CCHF از سایر پسماندهای عفونی بصورت جداگانه نگهداری شود. ( در محل نگهداری موقت مجهز به دستگاه خنک کننده )

 • تصفیه و بی خطر سازی

کلیه پسماندهای پزشکی به شدت عفونی و عفونی و تیز و برنده با استفاده از سیستم های بی خطر ساز پسماند پزشکی مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع در محل بیمارستان بی خطر می گردند.

توجه : در شرایط اضطراری و طغیان بیماری تب های خونریزی دهنده بویژه CCHFدر صورت استفاده از بیمارستانهای فاقد دستگاه بی خطر ساز پسماند علاوه بر پیش تصفیه پسماند بشدت عفونی با مواد گندزدا، استفاده از اتوکلاوی که به مدیریت پسماند اختصاص داده شده است نیز الزامی است.

 • دفع

-  از روشهای زیر می توان دفع پسماندها استفاده نمود.

در ادامه سایت های دریافت واحد مراقبت از بیمار مبتلا و یا مشکوک به بیماری ویروسCCHFتعیین شود. ( توسط وزارت کشور)

الف دفن بهداشتی

پسماندها باید در گودال مشخص با عمق مناسب ( به عنوان مثال 2 متر ) قرار داده شوند و درعمق 5/1-1 متری دفن شوند . بعد از هر بار بارگذاری پسماند باید با لایه ای از خاک به عمق cm15- 10 پوشانده شوند.

-  جفت و نمونه های آناتومی باید در یک گودال جداگانه دفن شوند

منطقه تعیین شده برای تصفیه نهایی و دفع پسماند را باید برای جلوگیری از ورود حیوانات و افراد غیرمرتبط یا کودکان کنترل کرد.

 • پسماندهای مایع

-  پسماندهایی نظیر مدفوع، ادرار و استفراغ و مواد زائد مایع ناشی از شستشو می تواند در سیستم فاضلاب بهداشتی یا گودال توالت دفع گردند. هیچ تصفیه بیشتری لازم نیست .

- کوتاه ترین راه های پیشنهادی را با هدف ایمنی و جلوگیری از هرگونه تماس تصادفی که ممکن است در این مدت اتفاق افتد درنظر بگیرند.

- افرادی که در هنگام حمل و نقل  جنازه ، آن را لمس یاحمل می کنند باید از پوشش های محافظ ، استفاده کنند.

توجه : اگر راننده با جنازه تماس ندارد لازم نیست پوشش محافظ بپوشد.

-  ظرف یا افشانه محتوی محلول پرکلرین 5/. درصد برای هر گونه تماس تصادفی با بدن یا معایعات بدن همراه باشد . از آن برای گندزدایی و تمیز کردن در وسیله نقلیه هم می توان استفاده نمود.

 • آماده کردن محل دفن

-  عمل محل دفن باید دست کم 2 متر باشد.

- برای خانواده فرد فوت شده توضیح داده شود که مشاهده جنازه امکان پذیر نیست وسعی شود که دلیل محدود کردن مراسم خاک سپاری به افراد خانواده متوفی بیان شود.

گندزدایی وسیله نقلیه پس از حمل جسد

 • فردی که وسیله را گندزدایی می کند باید پوشش محافظ به تن کند.
 • وسیله نقلیه حمل جسد را میتوان با محلول پرکلرین 5/. با زمان تماس 10 دقیقه گندزدایی نمود سپس وسیله را به خوبی با آب شسته شود و اجازه داده شود که در معرض هوا خشک شود.
 • کلیه فرآیند عملیاتی باید تحت نظارت معاونت بهداشتی دانشگاه انجام شود.
 • اقدامات احتیاطی در تماس با اجساد آلوده

جسد فردی که به واسطهCCHF فوت شده است مقدار بسیار زیادی ویروس دارد. خونریزی علامت معمول این بیماری پیش از مرگ است . افرادی که جسد را آماده کرده و در تماس باخون یامایعات دیگر بدن او قرار می گیرند بیشتر از سایر افراد معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار می گیرند.

- کارکنان بیمارستان باید جسد را به روشی بی خطر به شرح ذیل آماده کنند:

-  افرادی که با جسد در ارتباط هستند باید از تجهیزات کامل حفاظت فردی استفاده نمایند.

-  باید جسد فرد مبتلا در کمترین زمان ممکن دفن گردد.

- باتوجه به خطر بالای انتقال بیماری از طریق تماس با جسد ، توصیه می شود بیمار بلافاصله پس از تائید فوت ، حتماً جسد را در کیسه مخصوص اجساد قرار دهند . افراد مسئول انتقال متوفی به داخل کیسه مخصوص باید از تجهیزات حفاظت فردی  کامل استفاده نمایند.

- در صورتی که فامیل فرد متوفی تقاضای مشاهده جسد را داشته باشند ، ضمن دریافت آموزشهای لازم حفاظت فردی و عدم هرگونه تماس ، مشاهده جسد امکان پذیر است.

- به خانواده بیمار درخصوص اهمیت موضوع ودلایل عدم انجام بعضی مراسم واهمیت اقدامات ویژه ای که انجام می گیرد توضیح داده شود.

- غسل دادن جنازه ممنوع می باشد.

 • آماده کردن جنازه

-  توصیه می شود اقدامات احتیاطی همانند اقدامات لازم در هنگام جداسازی بیماران از قبیل استفاده از دستکش ضخیم لاستیکی بعنوان جفت دوم دستکش ( لایه رویی ) مورد نظر قرار گیرد.

- محلول پرکلرین 5/. درصد را به جسد و اطرافش بپاشند.

- جسد را در کیسه مخصوص جنازه قرار داده و محکم ببندند محلول پرکلرین 5/. درصد را به کلیسه جنازه بپاشند.

- اگر کیسه مخصوص جنازه در دسترس نیست ، جنازه را در پارچه کتانی دو لایه آغشته به محلول پرکلرین 5/ . درصد پیچیده سپس کاملاً نایلون را بپیچند یا با نوار چسب پلاستیکی کاملاً ببندند . محلول کلر را به کیسه جنازه پاشیده و اگر تابوت در دسترس است در آن قرار دهند. ( استفاده از تابوت چوبی ممنوع می باشد) .

- جسد را در کمترین زمان ممکن به محل خاکسپاری منتقل کرده و احتیاط های ایمنی در طول سفر رعایت گردد.

- احتیاط های جداسازی تا زمانی که جنازه به محل دفن می رسد باید کماکان انجام شود.

 

                   گروه مهندسی بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

خواندن 122 دفعه

تماس با ما

سایت های مفید

7008982
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
1014
1905
8641
8641
46899
75685
7008982

پیش بینی امروز
1584


آی پی شما3.235.159.8