• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

کارگروه نیاز سنجی سلامت جامعه شهرستان و تعیین اولویت ها و مداخلات اجرایی

کارگروه نیاز سنجی سلامت جامعه شهرستان و تعیین اولویت ها و مداخلات اجرایی در تاریخ 26-6-96 در اتاق معاون بهداشتی شبکه برگزار گردید.

شهریور 27 1396

معرفی سایت آوای سلامت

به استحضار مي رساند كه با هدف توسعه ارتباطات اثربخش براي ارتقاي عاداﻻنه سﻼمت در كشور، افزايش آگاهي مردم از مخاطرات سﻼمت و راه حل آنها، برخورداري مردم از اطﻼعات متقن، روزآمد و دقيق درباره سبك زندگي سالم، دسترسي الكترونيكي و رايگان مردم به رسانه هاي آموزش سﻼمت و توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي در ناخوشي هاي جزيي، بيماري هاي مزمن، بيماري هاي حاد و سبك زندگي سالم نسخه جديد سايت آواي سﻼمت به آدرس http://iec.behdasht.gov.ir ، طراحي و بروزرساني شده است . هم اكنون ٠٣ عنوان كتاب آموزش سﻼمت و راهنماهاي خودمراقبتي، ٥٩ بسته آموزشي، ٠٦٤ فيلم كوتاه آموزشي، ٠٧٣ پوستر و رسانه هاي محيطي آموزشي در سايت مذكور قابل مشاهده و دريافت است . در بخش خبرهاي آموزش سﻼمت نيز روزانه ٩ خبر جديد داخلي و خارجي بارگذاري مي شود كه بخش آرشيو اخبار سايت نيز هم اكنون حاوي بيش از ٠٠٠٥ خبرداخلي و خارجي آموزش سﻼمت است . بخش نمايشگاه هاي آموزش سﻼمت، اينفوگرافي هاي سﻼمت، اپليكيشن هاي سﻼمت و آموزش مجازي از ديگر بخش هاي سايت مذكور است .

 

http://iec.behdasht.gov.ir

مرداد 25 1396