• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

تشکیل کمیته شورای بهداشتی مدارس و کمیته مروج سلامت مدارس

تشکیل کمیته شورای بهداشتی مدارس و کمیته مروج سلامت مدارس با حضور کارشناسان مسئول شبکه بهداشت ودرمان و آموزش و پرورش شهرستان های چالوس و کلاردشت در مورخه 28/6/95 با توجه به اهمیت موضوع سلامت دانش آموزان ودر آستانه شروع سال تحصیلی جدید و طرح موضوعات

1-    ارائه آموزشهای پیشگیری بهداشت دهان و دندان و ارائه خدمات رایگان مراقبتی دهان و دندان فیشورسیلانت برای دندان شش  فلوراتراپی با استفاده از واریش فلوراید برای کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی

2-    اهمیت ارائه آموزشهای اولویت دار جهت دانش آموزان و والدین و مربیان و ضرورت همکاری  آموزش و پرورش با کارشناسان مرکز بهداشتی درمانی شهرستان

3-    موضوع سلامت بوفه مدارس و مراکز تهیه غذا در مدارس شبانه روزی

4-    طرح موضوعات تشکیل شورای  ارتقای سلامت محیط کار و تحصیل و تدوین برنامه توسط مدارس و ادامه اجرای برنامه سفیران سلامت دانش آموزی

5-    برنامه آهن یاری و توزیع ویتامین دی که در مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه انجام خواهد شد که به همراه اجرای برنامه های آموزشی ارائه خواهد شد .

 

6-      ضرورت مراجعه به پزشکان خانواده در جهت بررسی  سلامت دانش آموزی خصوصا اولویتهایی مانند کاهش چاقی که از عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر می باشد و ثبت در سامانه مراقبتی مربوطه که بایستی در سطح مدارس تکمیل شود . 

7-   طرح موضوع سلامت روان در سطوح مدارس که روانشناسان طرح سلامت جامعه در سطوح مدارس خدمات آموزش و مشاوره را ارائه خواهد نمود .

 

 

شهریور 28 1395