• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

به مناسبت روز ماما

ماما به عنوان نخستین نوازشگر جسم پاک نوزاد محسوب می شود و این مهارت حتی قبل از ظهور علم طب وجود داشته اما با گذشت زمان سیر تکاملی خود را طی کرده تا به امروز که حرفه ای کاملاً تخصصی شده، رسیده امروزه طبق آئین نامه شرح وظایف ماما که از سوی وزارت بهداشت صادر شده، ماما به شخصی اطلاق می شود که تحصیلات مامایی را در حد کارشناسی و کارشناسی ارشد گذرانده و موفق به اخذ پروانه رسمی مامایی از مقامات با صلاحیت شده باشد، اهمییت به شغل مامایی از آن جهت مورد توجه قرار گرفته است که ماما به عنوان شخصی است که با هزینه کم قابل دسترس می باشد و نیز خدماتی را که ارائه می دهد می تواند شامل حال تمام اعضای خانواده باشد چراکه ماما با رکن اصلی خانواده یعنی زنان در ارتباط است و بهره گیری درست و به موقع از ماما بطور یقین می تواند بر بالابردن میزان آگاهی سایر اعضای خانواده تاثیر گذاش ته و سطح بهداشت خانواده را افزایش دهد.

ارديبهشت 16 1396

عیادات از مادران به مناسبت هفته ترویج شیر مادر

در راستای فعالیت های هفته ترویج تغذیه با شیر مادر عیادت از مادران بستری در بخش زنان و زایمان و کودکان و بخش nicu  بیمارستان طالقانی انجام شد.

در اسم مراسم دکتر محمودی ، آقای مشایخ مدیر بیمارستان و جمعی از کارشناسان ستادی حضور داشتند که با اهدا گل به این مادران همراه بود.

مرداد 14 1395