• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

عیادات از مادران به مناسبت هفته ترویج شیر مادر

در راستای فعالیت های هفته ترویج تغذیه با شیر مادر عیادت از مادران بستری در بخش زنان و زایمان و کودکان و بخش nicu  بیمارستان طالقانی انجام شد.

در اسم مراسم دکتر محمودی ، آقای مشایخ مدیر بیمارستان و جمعی از کارشناسان ستادی حضور داشتند که با اهدا گل به این مادران همراه بود.

مرداد 14 1395

برگزاری نمایشگاه مهر مادر ، شیر مادر

نمایشگاه مهر مادر ، شیر مادر به مناسبت هفته جهانی شیر مادر در تاریخ 12/5/94 با حضور دکتر گردکلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان های چالوس و کلاردشت ، دکتر محمودی و کارشناسان واحد سلامت برگزار گردید.

مرداد 13 1395