• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

آموزش تغذیه سالم با تاکید بر میان وعده های مناسب و صبحانه سالم به مناسبت #هفته_سلامت توسط خانم واحدی کارشناس تغذیه 97.2.3

آموزش شاد بودن و #خود_مراقبتی به مناسبت #هفته_سلامت برای دانش آموزان و معلمان دبستان شاهد، توسط کارشناس سلامت روان الهه پاشا، ۹۷/۲/۲

توزیع پمفلت های آموزشی  و مشاوره توسط کارشناسان مرکز علویکلا به مناسبت #هفته_سلامت

2/2/97