• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

برگزاری برنامه ترویج صبحانه سالم به مناسبت #هفته_سلامت  در مرکز علویکلا توسط کارشناسان مرکز

3/2/97

شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس

اهدا جوایز به سفیران سلامت دانش آموزی مدرسه ابتدایی آزاده بمناسبت #هفته_سلامت

97/2/3 شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس

مراسم زنگ سلامت وجشنواره غذای سالم در مدرسه ابتدایی دخترانه آزاده چالوس به مناسبت #هفته_سلامت97 با شعارسلامتی برای همه وهرجا و سخنرانی مهندس رحمت اله بیابانی معاون بهداشتی شبکه بهداشت #چالوس در خصوص شعار #هفته_سلامت 97 و رعایت اهم اولویت های سلامت، تغذیه، تحرک و...

درمدرسه ابتدایی دخترانه آزاده چالوس