• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

آموزش تغذیه سالم با تاکید بر میان وعده های مناسب

آموزش تغذیه سالم با تاکید بر میان وعده های مناسب و صبحانه سالم به مناسبت #هفته_سلامت توسط خانم واحدی کارشناس تغذیه 97.2.3

ارديبهشت 05 1397

آموزش تغذيه سالم براى دانش آموزان و معلمان وبرگزارى صبحانه سالم

آموزش تغذيه سالم براى دانش آموزان و معلمان وبرگزارى صبحانه سالم درحياط  مدرسه ابتدايى دخترانه شاهد و جشنواره غذا و نمايشگاه نقاشى در مدرسه رقيه عاملى به مناسبت هفته سلامت توسط خانم صيادی نژاد

2/2/97

ارديبهشت 04 1397