• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

حمایت های روانی- اجتماعی در بلایا و حوادث غیرمترقبه

مقدمه :

هر ساله بلایای طبیعی در سراسر جهان مرگ و میرها ، آسیبهای جسمی و بیماریهای زیادی را به بار می آورند . در دهه هـای اخیر بلایا و آثار آنها در تمام جهان سیرصعودی داشته است . هم به دلیل تنوع و هم به دلیل تعدد حوادث طبیعی ، ایران جـزء ده کشور اصلی بلاخیز دنیا است . در بسیاری از مناطق جهان ، بلایا به عنوان یک جزء از زندگی پذیرفته شده است . اعتقاد بـه اینکه بلایا قضا و قدر و جزء سرنوشت انسان هستند ، به احتمال قوی از چهره خاصی که آنها در سراسـر تـاریخ از خـود نـشان داده اند ، سرچشمه می گیرد . از همه مهم تر اینکه ، بطور معمول بلایا با اعتقادات مذهبی پیوند خورده اند . برداشـت کلـی و استنباط عموم از بلایا این است که بلایا جزء حوادث ناگهانی و غیرقابل پیش بینی هستند . مشکلات حـاد بهداشـت روانـی در طی دوره های طولانی توانبخشی و نوسازی افزایش یافته و بروز بیماریهای روانی را موجب شده که باید مورد توجه قرار گیـرد .

مهر 19 1395

شعار روز جهانی سلامت روان در سال 2016 :

شعار روز جهانی سلامت روان در سال 2016 :

       حفظ منزلت انسانی در سلامت روان ، کمکهای اولیه روانشناختی و سلامت روان برای همه               

 

اسامی روزهای هفته سلامت روان بصورت نمادین :

- شنبه 24 مهر ماه سلامت روان در حوادث و بلایا  

- یکشنبه 25 مهر ماه   سلامت روان افراد آسیب پذیر در بحران

- دوشنبه 26 مهر ماه   نقش همکاری بین بخشی در حفظ سلامت روان در حوادث و بلایا

- سه شنبه 27 مهر ماه  نقش متخصصین سلامت روان در حوادث و بلایا

- چهارشبنه 28 مهر ماه  نقش مشارکت عمومی در حوادث و بلایا

- پنجشنبه 29 مهر ماه  رسانه و سلامت روان در حوادث و بلایا

مهر 19 1395