• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

پویش ملی " قلیان ها را گل کنیم "

پویش ملی " قلیان ها را گل کنیم " در  دفتر مدیر شبکه بهداشت و درمان چالوس برگزار گردید. در این مراسم مدیر شبکه ، معاون ، کارشناس مسیولین واحد ها و پرسنل ستادی شبکه حضور داشتند.

مرداد 11 1395