• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

دانشگاه آزاد اسلامی  شهرستان چالوس 11/2/98

در راستای اجرای این برنامه همایش و جذب سفیر و برگزاری نمایشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان چالوس ،با هماهنگی های به عمل آمده با مسئولین این دانشگاه ثبت نام سفیران دانشجو انجام گرفته و کتاب راهنمای خودمراقبتی جوانان در اختیار سفیران دانشجو قرار داده شد .

نمایشگاه مذکور در تاریخ 11/2/98 برگزار گردید و کتاب هایی با موضوعات مرتبط با ازدواج سالم و همچنین کتاب خودمراقبتی در اختیار دانشجویان قرار گرفت.

برنامه خودمراقبتی به دانشجویان متقاضی توضیح داده شده و برای اطلاعات بیشتر کتاب راهنمای سفیران سلامت نیز در اختیارشان قرار داده شد. در این برنامه تعداد 53 سفیر دانشجو جذب شد .

نتایج ارزیابی دانشجویان به صورت پیش آزمون و پس آزمون به صورت :48.67 درصد73.96درصد و میزان ارتقا آگاهی :25.29 درصد

همچنین در روز برگزاری نمایشگاه همزمان با برپایی نمایشگاه و جذب سفیر دانشجو ،همایش دانشجویی با سخنرانی خانم دکتر هوشیار فرد متخصص اعصاب و روان با عنوان پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز در جوانان با حضور دانشجویان ،اساتید، معاونین دانشگاه آزاد اسلامی چالوس و معاونین بهداشت و درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالوس برگزار گردید.

کلیه رسانه های توزیع شده در نمایشگاه به شرح زیر می باشد:

-    تابلو :  20 عدد با موضوعات جوانان ،پویایی و بالندگی که بر روی پایه بوم در سالن دانشگاه    -    کتاب راهنمای خودمراقبتی جوانان  : به تعداد 53 جلد به تعداد سفیران دانشجو جذب شده

-    کتاب دانستنی های ازدواج سالم : به تعداد 5 جلد       -    کتاب ازدواج شاد و پایدار : تعداد 20 جلد     -    کتاب 18 سوال و جواب درباره رابطه ازدواج و سلامت (ازدواج 18+) : به تعداد 26 جلد

-    کتاب جوان و نکته هایی از سلامتی (ویژه دانشجویان) :  به تعداد 22 جلد       -    سی دی آموزش زوجین جوان :  9 عدد      -  کتابچه راهنمای ازدواج شاد و پایدار  :  به تعداد 20 جلد

همایش دانشجویی با سخنرانی خانم دکتر هوشیار فرد، متخصص اعصاب و روان با عناوین پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز در جوانان با حضور دانشجویان ، اساتید ، معاونین دانشگاه آزاد اسلامی چالوس و معاونین شبکه بهداشت و درمان در راستای برپایی نمایشگاه جمعیت و جوان برگزار گردید.

به مناسبت هفته ملی جوانان نمایشگاه جمعیت و جوان و توزیع رسانه ، جذب سفیر جوان و کتاب های خود مراقبتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس برپا شد