• تماس با ما: 01152221462
  • Info@hcch.ir

ویزیت رایگان به مناسبت هفته سلامت در خانه بهداشت ولی آباد  4/2/97

شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس

آموزش #خود_مراقبتی در سلامت روان در راستای شعار #هفته_سلامت در آموزشگاه مصطفی قلی،توسط خانم کیاکجوری کارشناس سلامت روان 4/2/97

شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس

همایش کارناوال دانش آموزان مدرسه 13ابان، بمناسبت #هفته_سلامت با پیام پوشش همگانی سلامت 97/2/4

سخنرانی معاون بهداشتی شبکه وتوزیع رسانه، توزیع میوه و...

شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چالوس